Rekuperace řeší problém velkých energetických ztrát

Čerstvý vzduch je jednou ze základních potřeb člověka, jeho dostatečný přívod je nutné zajistit v bytech i rodinných domech. Při běžném větrání např. otevřenými okny dochází ale k velkým energetickým ztrátám. Pro jejich snížení je kromě dostatečného zateplení vhodné instalovat systémy řízeného větrání s rekuperací, které zajistí dostatek čerstvého vzduchu s minimálními energetickými úniky.

 

Schéma rekuperace

Rekuperace tepla s až 95% účinností

Účinnost rekuperace tepla neboli využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu se reálně u běžných vzduchotechnických zařízení pohybuje od 50 do 90 %, ale s našimi jednotkami dosáhnete účinnosti rekuperace vzduchu od 80 do 95 %.